Stimate Client/Colaborator,

S.C. Allure EDUCATION S.R.L. este o companie dinamică / furnizor de formare profesionala autorizat A.N.C., care se află înt-un continuu proces de modernizare a serviciilor și produselor pe care le oferă clienților săi, dedicată în a-ți oferi siguranță la cele mai înalte standarde. Dorim să te ținem la curent cu schimbările logistice si de dezvoltare pe care le întreprindem pentru a cunoaște nevoile clienților noștri și a dezvolta astfel servicii adaptate acestora.

S.C. Allure EDUCATION S.R.L. este înregistrata la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal nr……….. și prelucrează datele tale în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (denumită în cele ce urmează “Legea 677/2001”), în scopul

 • asigurării furnizării serviciilor si produselor și a altor servicii agreate către clienți/colaboratori, în baza contractului încheiat cu aceștia, precum și pentru recuperarea creanțelor aferente contractelor încheiate, cat si pentru acțiuni de reclamă, marketing și publicitate.

Astfel, iată ce se întâmplă cu datele tale personale:

 • Datele cu caracter personal folosite în derularea contractului tău de furnizare servicii si produse, (cum ar fi):
 1. nume, prenume, adresă domiciliu/resedinta, data nasterii, profesie, cetatenia, semnatura, date din starea civila, numele parintilor, loc de munca, formare profesionala – diplome sudii, date bancare, imagine, voce, codul numeric personal, seria si actul de identitate/pasaport, date privind starea de sanatate.
 2. telefon, mail
 3. interacțiunea/solicitările și comunicările cu furnizorul servicii si/sau produse vor fi transmise pe servere situate în Germania, stat care asigură un nivel adecvat de protecție al acestora.
 • In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, menționăm că poți beneficia de următoarele drepturi aferente prelucrării datelor cu caracter personal:
 1. dreptul la informare,
 2. dreptul de acces la date,
 3. dreptul de intervenție asupra datelor,
 4. dreptul de opoziție,
 5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 6. dreptul de a te adresa justiției.
 • In cazul în care dorești să îți exerciți aceste drepturi, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, poți înainta o cerere scrisă, datată și semnată către:

office@elenoh.ro  sau office@allure-education.ro

 • cu privire la dreptul de opoziție menționăm că acesta poate fi exercitat în orice moment, din cauza unor motive întemeiate și legitime legate de situația ta particulară, exceptând cazul în care există dispoziții legale care prevăd contrariul. De asemenea,precizăm că ai dreptul de a te opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele tale cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing sau publicitate.

Vrei să afli mai multe informații?

Intră pe: https://www.elenoh.ro/dataprotection.ro

Sau pe https://www.iwinacademy/dataprotection/legal.ro

-consultă notele de informare.

Îți mulțumim pentru încrederea pe care ne-ai acordat-o și te asigurăm că îți vom oferi în continuare serviciile și produsele pe care ți le dorești,

Director General