ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. Allure Education S.R.L. este înregistrata de A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal nr. 0024338  și prelucrează datele tale în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (denumită în cele ce urmează “Legea 677/2001”), în scopul asigurării furnizării serviciilor si produselor și a altor servicii agreate către clienți/colaboratori, în baza contractului încheiat cu aceștia, precum și pentru recuperarea creanțelor aferente contractelor încheiate, cat si pentru acțiuni de reclamă, marketing și publicitate.

Scopul prelucrării datelor:

Păstrăm în siguranță datele personale, cu măsuri tehnice corespunzătoare, cu măsuri organizatorice adecvate, cu un nivel adecvat de securitate, împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale; împotriva daunelor accidentale sau ilegale.

 • datele cu caracter personal folosite în derularea contractului tău de furnizare servicii si produse, (cum ar fi):
 • nume, prenume, adresă domiciliu/resedinta, data nasterii, profesie, cetatenia, semnatura, date din starea civila, numele parintilor, loc de munca, formare profesionala – diplome sudii, date bancare, imagine, voce, codul numeric personal, seria si actul de identitate/pasaport, date privind starea de sanatate
 • telefon, email
 • interacțiunea/solicitările și comunicările cu furnizorul servicii si/sau produse vor fi transmise pe servere situate în Germania, stat care asigură un nivel adecvat de protecție al acestora.
 • documentele sunt arhivate in dosare si protejate in fisete metalice conform legislatiei in vigoare /conform legislatiei privind autorizararea furnizorilor de formare profesionala din Romania.

Legal:

 • în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, menționăm că poți beneficia de următoarele drepturi aferente prelucrării datelor cu caracter personal:
 • dreptul la informare,
 • dreptul de acces la date,
 • dreptul de intervenție asupra datelor,
 • dreptul de opoziție,
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • dreptul de a te adresa justiției.

Interventie:

 • în cazul în care dorești să îți exerciți aceste drepturi, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, poți înainta o cerere scrisă, datată și semnată către: office@elenoh.ro sau office@allure-education.ro
 • cu privire la dreptul de opoziție menționăm că acesta poate fi exercitat în orice moment, din cauza unor motive întemeiate și legitime legate de situația ta particulară, exceptând cazul în care există dispoziții legale care prevăd contrariul. De asemenea, precizăm că ai dreptul de a te opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele tale cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing sau publicitate.

Prin completarea formularului de înscriere, clientul declară că a fost informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către ALLURE EDUCATION SRL, că a înţeles conţinutul său şi că şi-a exprimat liber consimţământul în scopul prelucrării datelor personale.

Îți mulțumim pentru încrederea pe care ne-ai acordat-o și te asigurăm că îți vom oferi în continuare serviciile și produsele pe care ți le dorești.